O Autorze

Bez większych zastrzeżeń astrologia ma zapewnione uznanie ze strony psychologii, jest bowiem podsumowaniem psychologicznej wiedzy starożytności. Te słowa napisał w ubiegłym wieku wspaniały psycholog głębi i badacz ludzkiej duszy Carl Gustaw Jung.

Mnie fascynuje astrologia humanistyczna, która opisuje psychikę człowieka i opiera się na idei cykliczności czasu i jego powtarzalności. Połączenie tego nurtu z psychologią głębi C.G.Junga , gdzie cykliczność odgrywa również ważną rolę, daje podwaliny pod złożony system astrologiczny, którego celem nie jest przewidywanie konkretnych wydarzeń, ale stanów ducha człowieka i etapów jego rozwoju wewnętrznego.

To, co kiedyś uchodziło za zrządzenie losu, dziś uważamy za czynnik czysto psychologiczny. Zgodnie z jungowską koncepcją procesu indywiduacji , każdy z nas przechodzi kolejne etapy rozwoju aż do zwrócenia się ku wnętrzu, ku głębszemu poznaniu siebie  i poznaniu ludzi.

Astrologia jest nauką o pewnym porządku świata i opisuje jak działa człowiek w rytmie całego kosmosu. Istnieją fundamentalne prawa Wszechświata, zwane zasadami, pisał znany rosyjski astrolog Lewin. Te zasady pierwotne można poznawać poprzez ich dowolne przejawy. Są one obecne w każdym naturalnym zjawisku. Przejawiają się w ruchu ciał kosmicznych, w budowie Systemu Słonecznego, w budowie ciała ludzkiego, w urządzeniu duszy ludzkiej, w świecie roślin i zwierząt. Również w ustroju politycznym i w życiu społecznym. Dlatego astrologowie najbardziej fundamentalne zasady wyrażają poprzez Układ Słoneczny, przez wzajemne położenie i krążenie planet w tym Układzie.

– Nasze życie jest czymś w rodzaju przedstawienia, którego scenariusz jest zapisany w naszym horoskopie. Główne role w tym przedstawieniu odgrywają planety, których wzajemne położenie na tle znaków zodiaku opisuje charakter człowieka. Przyszłe losy odczytujemy z ciągłego ruchu planet względem Słońca w stosunku do horoskopu urodzenia. Dzień po dniu, rok po roku można prześledzić całe życie człowieka.

Dobrze zinterpretowany horoskop jest motywacją do podjęcia życiowych decyzji, zwłaszcza dla ludzi młodych stojących przed wyborem drogi życiowej, przyszłego zawodu lub kierunku studiów. Horoskop może utwierdzać człowieka w zakresie dokonanego wyboru życiowego lub być pomocnym do ustawienia człowieka na właściwej ścieżce życiowej. Wiem to z własnej praktyki. Wiele osób potrzebuje wsparcia, potwierdzenia, korekty podjętych decyzji, zwłaszcza kiedy nie mogą tego otrzymać od najbliższego otoczenia. Dobrze jest mieć jakieś wskazówki w tym ciągle zmieniajacym się świecie, żeby nie działać błędnie, licząc, że jakoś to będzie.

Horoskop wytłumaczy dlaczego tak właśnie potoczyło się twoje życie, jak wytłumaczyć wiele spraw które się zdarzyły. Co jeszcze można zrobić, jak wykorzystać potencjał osobowości i bieżących tranzytów planet.

Dla mnie astrologia jest wspaniałym narzedziem, motywacją do rozwijania wiedzy, poszukiwania dobrej literatury i kontaktów z innymi osobami.

Astrologia wytłumaczyła mi wiele spraw, które zdarzyły się w moim życiu, zrozumiałam postawy osób, które spotkałam. Mając tę wiedzę mogę pomagać innym.

Kontakt meilowy: teresti@wp.pl